Veleposlaništvo RS Dunaj /Gospodarsko sodelovanje /Bilateralno gospodarsko sodelovanje /

Bilateralno gospodarsko sodelovanje

Gospodarsko sodelovanje med sosednjima državama je zelo razvejeno in prihaja do vedno večjega prepletanja obeh gospodarstev. Avstrija je tradicionalno zelo pomemben tako izvozni kot uvozni partner za Slovenijo in se uvršča na tretje mesto (za Nemčijo in Italijo). Avstrija je tudi daleč najpomembnejši investitor za slovensko gospodarstvo. Pomemben element predstavlja čezmejno sodelovanje.

Obseg blagovne menjave se je povečal  od 3,11 mrd EUR v letu 2005 na 4,39 mrd EUR v letu 2008, v letu 2009 je prišlo do precejšnjega upada menjave zaradi gospodarske in finančne krize. V letu 2010 je menjava presegla 3,9 mrd EUR in se povečala na 4,2 mrd EUR v letu 2011. Slovenija ima v  blagovni menjavi z Avstrijo primanjkljaj.

Blagovna menjava z Avstrijo je v letu 2011 znašala 10,1 % celotne blagovne menjave. Slovenski izvoz v Avstrijo je dosegel 1,61 mrd EUR in se je povečal za 8 %. Slovenski uvoz iz Avstrije je dosegel 2,59 mrd EUR in se je povečal za 7,8  %.  Pozitivni trendi se nadaljujejo tudi v letu 2012. V prvih devetih mesecih leta 2012 se je slovenski izvoz v Avstrijo povečal za skoraj 9 % in uvoz za 1,7 %.

Tudi Slovenija predstavlja pomembnega partnerja za avstrijsko gospodarstvo. V letu 2011 je bila tako Slovenija 13. najpomembnejši partner na strani avstrijskega izvoza in na 17. mestu na strani avstrijskega uvoza.

V Avstriji imajo predstavništva ali lastna podjetja številna slovenska podjetja. Število slovenskih izvoznikov na avstrijski trg se povečuje in je v letu 2011 znašalo 1.438, prav tako se povečuje število uvoznikov, ki je doseglo 3.834.

Pomembna je tudi storitvena menjava, kjer Slovenija beleži presežek. V letu 2011 je obseg storitvene menjave med državama znašal 1,12 mrd EUR, kar pomeni povečanje za 6,4 %. Izvoz storitev v Avstrijo je znašal 715 mio EUR in se je povečal za 13,9 %.

Avstrija se uvršča med najpomembnejše trge slovenskega turizma. Glede prihodov turistov in njihovih prenočitev v Sloveniji je na drugem mestu, za Italijo. Aktivno je predstavništvo Slovenske turistične organizacije na Dunaju, ki izvaja promocijske aktivnosti na avstrijskem trgu. Trendi rasti se nadaljujejo tudi v letu 2012. V enajstih mesecih leta 2012 se je število prihodov avstrijskih turistov povečalo za 8,5 %, prenočitev pa za 3,3 %. 

Avstrijski trg predstavlja tudi najpomembnejši trg za Luko Koper, ki je tudi v letu 2012 uspela obdržati mesto prvega pristanišča za Avstrijo (pred Rotterdamom).

Avstrijske naložbe v slovensko gospodarstvo še naprej naraščajo. Konec leta 2011 (presek podatkov na dan 12.6.2012) so avstrijske neposredne naložbe v Slovenijo dosegle 5.705 mio EUR, kar predstavlja skoraj 49 % vseh tujih naložb v slovensko gospodarstvo. Večino avstrijskih naložb je v dejavnosti finančnih storitev brez zavarovalništva, sledijo naložbe v trgovino na drobno brez motornih vozil, posredništvo in trgovino na debelo brez motornih vozil, dejavnost proizvodnje papirja in izdelkov iz papirja ter dejavnost proizvodnje drugih strojev in naprav. Precej investicijskih projektov, kjer je tuji investitor iz Avstrije, je v zadnjih nekaj letih prejelo sredstva iz naslova dodeljevanja finančnih spodbud za tuje neposredne investicije po razpisu za tuje neposredne investicije.

Konec leta 2011 (presek podatkov na dan 12.6.2012) so slovenske neposredne naložbe v Avstrijo dosegle 95,0 mio EUR. Vse več slovenskih podjetij se zaradi ugodnega skupinskega obdavčevanja, ugodnih najemnin prostorov v tehnoloških parkih in razvojnih vzpodbud, odloča za ustanavljanje podružnice oz. podjetja s sedežem v Avstriji. Pri tem nudi pomoč in brezplačne storitve ABA (Austrian Business Agency).

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2007-2013 poteka zelo uspešno in v  tem okviru je  gospodarska  komponenta velikega pomena.

Državljani EU-8 se po 1.5. 2011 v Avstriji lahko zaposlijo brez delovnih dovoljenj in za njih velja avstrijska delovna in socialna zakonodaja. Kot izhaja iz študije avstrijskega gospodarskega inštituta WIFO iz novembra 2012, se je od odprtja trga delovne sile v Avstriji v maju 2011 do aprila 2012 na novo zaposlilo 6.313 oseb iz Slovenije. Največ se jih je zaposlilo na Štajerskem (3.655), sledijo Koroška (1.116), Dunaj in Gornja Avstrija.

Pomemben dejavnik v čezmejnem sodelovanju je Slovenska gospodarska zveza. Aktivna je tudi  Avstrijsko-slovenska trgovinska zbornica s sedežem v Gradcu. Gospodarska zbornica Slovenije tesno sodeluje z Avstrijsko gospodarsko zbornico oz. Avstrijskim gospodarskim uradom v Sloveniji pri organizaciji vhodnih in izhodnih sektorskih delegacij. Med prioritetni ciljnimi sektorji na področju internacionalizacije na avstrijskem trgu so: strojna industrija, kovinsko-predelovalna industrija, kemična industrija, gradbeništvo in gradbeni materiali, medicina/farmacija in biotehnologija, okoljske tehnologije, pohištvena industrija, informacijske tehnologije, logistika in turizem.

V novembru 2012 je bil po večletni odsotnosti bilateralnih srečanj gospodarskih ministrov obeh držav realiziran bilateralni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo RS v Avstriji, v okviru katerega je potekalo srečanje z avstrijskim gospodarskim ministrom in predsednikom WKO (Avstrijske gospodarske zbornice). Ob tej priložnosti sta minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in državni sekretar na sedežu WKO na Dunaju predstavila slovensko poslovno okolje in investicijske priložnosti.